ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

00:00:00 School of Golf    
00:30:00LIVE2023 Korn Ferry Tour Simmons Bank Open for The Snedeker Foundation Final Round    
03:00:00 The Skill Code    
03:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour Sentry Tournament of Champions        
04:30:00 Driven    
05:00:00LIVE2023  PGA Tour Fortinet Championship Final Round     
08:00:00 Swing Expedtion    
08:30:00 2023 Champions Tour Sanford International Final Round   
10:00:00 2023  PGA Tour Fortinet Championship Final Round  
13:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour BMW Championship        
14:00:00 2023 Korn Ferry Tour Simmons Bank Open for The Snedeker Foundation Final Round
16:00:00 2023  PGA Tour Fortinet Championship  Final Round
19:00:00 Golf Central     
19:30:00 School of Golf    
20:00:00 2023  PGA Tour Fortinet Championship Final Round
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour BMW Championship                   

00:00:00 Golf Central    
00:30:00 The Skill Code     
01:00:00 2023 Champions Tour Sanford International Round 1    
02:30:00 School of Golf     
03:00:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Round 1    
06:00:00 2023 Korn Ferry Tour Simmons Bank Open for The Snedeker Foundation Round 1       
09:30:00 2023 Korn Ferry Tour Simmons Bank Open for The Snedeker Foundation Round 2       
11:30:00 Golf Channel Academy    
12:00:00 Shop Dee Dee 
12:15:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Bank of Hope LPGA Match-Play Round  1    
14:45:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Bank of Hope LPGA Match-Play Round  2    
17:15:00 Shop Dee Dee 
17:30:00 Golf Today    
19:00:00 Golf Central   
20:00:00 Swing Factor   
20:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Fortinet Championship       
21:30:00 2023 Champions Tour Sanford International Round 1   
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour TOUR Championship              

00:00:00 Golf Central   
01:00:00 2023 Champions Tour Sanford International Round 2   
02:30:00 School of Golf     
03:00:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Round 2   
05:45:00 Shop Dee Dee 
06:00:00 Golf Channel Academy    
06:30:00 2023 Korn Ferry Tour Simmons Bank Open for The Snedeker Foundation    Round 3     
08:30:00 Swing Factor   
09:00:00 2023 Korn Ferry Tour Simmons Bank Open for The Snedeker Foundation     Final Round       
11:00:00 Playing Lessons    
11:30:00 Shop Dee Dee 
11:45:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Bank of Hope LPGA Match-Play Round  3    
14:30:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Bank of Hope LPGA Match-Play Round  4    
17:00:00 2023 PGA TOUR THE CUT     
17:30:00 Golf Today   
19:00:00 Golf Central   
20:00:00 Club House    
21:00:00 School of Golf    
21:30:00 2023 Champions Tour Sanford International Round 2   
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour Sentry Tournament of Champions        

00:00:00 Golf Central   
01:00:00 2023 Champions Tour Sanford International Final Round   
02:30:00 School of Golf     
03:00:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Final Round  
06:15:00 Golf Advisor Round Trip    
06:45:00 Flash Back 2022 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 3   
08:15:00 Flash Back 2022 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Final Round   
10:30:00 Club House    
11:30:00 School of Golf    
12:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Fortinet Championship   
13:00:00 Shop Dee Dee 
13:15:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Bank of Hope LPGA Match-Play Semifinal Round  
15:00:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Bank of Hope LPGA Match-Play Final Round    
17:15:00 Shop Dee Dee 
17:30:00 Golf Today   
19:00:00 Golf Central   
20:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour WM Phoenix Open           
21:00:00 Golf Channel Academy     
21:30:00 2023 Champions Tour Sanford International Final Round   
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour Sony Open in Hawaii    

00:00:00 Golf Central    
01:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour Farmers Insurance Open  
02:00:00LIVE2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship  Round 1    
05:00:00 Golf Channel Academy    
05:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour AT&T Pebble Beach Pro-Am   
06:30:00 Driven    
07:00:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 1       
09:30:00 School of Golf    
10:00:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Round 1   
13:00:00 Shop Dee Dee 
13:15:00 Playing Lessons    
13:45:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour The Genesis Invitational  
14:45:00 Swing Factor   
15:15:00 Flash Back 2022 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 3  
16:45:00 Flash Back 2022 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Final Round   
19:00:00 Golf Central   
20:00:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 1    
22:30:00 School of Golf    
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour The American Express  

00:00:00 Golf Central   
01:00:00 Club House    
02:00:00LIVE2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 2    
05:00:00 Swing Expedtion    
05:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour Sony Open in Hawaii     
06:30:00 Playing Lessons    
07:00:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship  Round 2         
09:30:00 2023 PGA TOUR THE CUT    
10:00:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate  Round 2    
12:45:00 Shop Dee Dee 
13:00:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Round 1    
15:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour The Honda Classic    
16:30:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 1         
19:00:00 Golf Central   
20:30:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship  Round 2
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour Farmers Insurance Open                   

00:00:00 Golf Central   
01:30:00 Golf Channel Academy    
02:00:00LIVE2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 3    
05:00:00 Playing Lessons     
05:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Fortinet Championship   
06:30:00 On Tour / On Course    
07:00:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 3           
09:30:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Final Round   
12:45:00 Shop Dee Dee 
13:00:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Round 2   
15:30:00 Swing Expedtion    
16:00:00 School of Golf    
16:30:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 2        
19:00:00 Golf Central   
20:30:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 3
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour AT&T Pebble Beach Pro-Am                 

00:00:00 Golf Central   
01:30:00 On Tour / On Course     
02:00:00LIVE2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Final Round    
05:00:00 2023 PGA TOUR THE CUT    
05:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour The American Express   
06:30:00 Golf Channel Academy    
07:00:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship        Final Round        
09:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour WM Phoenix Open    
10:30:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Mizuho Americas Open Round 1   
12:45:00 Shop Dee Dee 
13:00:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Final Round    
15:30:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 3                
18:00:00 Golf Central   
19:30:00 School of Golf    
20:00:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Final Round
22:30:00 Golf Advisor Round Trip     
23:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Tour The Genesis Invitational                 

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00