ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

0:00:00 Playing Lesson 
0:30:00 Golf Central 
1:30:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Worldwide Technology Championship 
2:30:00 Swing Factor 
3:00:002022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipFinal Round
6:00:00 Golf Central 
7:00:00 2022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipFinal Round
9:30:00 Playing Lesson  
10:00:00 Golf Central 
11:00:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2022 PGA Tour Valspar Championship 
12:00:00 2022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipFinal Round
14:30:00 Golf Road Trippin 
15:00:00 School of Golf 
15:30:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2022 PGA Tour The Player Champioship 
16:30:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2022 PGA Tour Arnold Palmer Invitational 
17:30:00 Playing Lesson 
18:00:00 Swing Factor 
18:30:00 Golf Central 
19:30:00 School of Golf 
20:00:00 Shop Dee Dee 
20:15:00 2022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipFinal Round
22:45:00 Swing Factor 
23:15:00 Playing Lesson 
23:45:00 Shop Dee Dee 

 

00:00:00 2022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipRound 1
03:00:00 Golf Central 
04:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 2
07:00:00 Shop Dee Dee 
07:15:00 Flash Back 2021 PGA Tour The ZOZO ChampionshipRound 3
10:15:00 Playing Lesson 
11:15:00 Shop Dee Dee 
11:30:00 Swing Expediton 
12:00:00 Golf Today 
13:30:00 School of Golf 
14:00:00 HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Shriners Children's Open 
15:00:00 Golf Central 
16:00:00 Shop Dee Dee 
16:15:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2022 PGA Tour Sanderson Farms Championship 
17:15:00 Golf Today 
18:45:00 Playing Lesson 
19:15:00 Swing Factor 
19:45:00 Golf Central 
20:45:00 Shop Dee Dee 
21:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 2

00:00:00 2022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipRound 2
03:00:00 Golf Central 
04:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 3
07:00:00 Shop Dee Dee 
07:15:00 Flash Back 2021 PGA Tour The ZOZO ChampionshipFinal Round
10:15:00 Playing Lesson 
11:15:00 Shop Dee Dee 
11:30:00 Swing Expediton 
12:00:00 Golf Today 
13:30:00 Swing Factor 
14:00:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2022 PGA Tour Sanderson Farms  Championship 
15:00:00 Golf Central 
16:00:00 Shop Dee Dee 
16:15:00 HIGHLIGHT 2021 2021  PGA Tour Shriners Children's Open 
17:15:00 Golf Today 
18:45:00 Golf Central Thailand 
19:45:00 Club House 
20:45:00 Shop Dee Dee 
21:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 3

00:00:00 2022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipRound 3
03:00:00 Golf Central 
04:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour Shriners Children's OpenFinal Round
07:00:00 Shop Dee Dee 
07:15:00 Golf Central Thailand 
08:15:00 Club House 
09:15:00 HIGHLIGHT 2021 2021  PGA Tour Shriners Children's Open 
10:15:00 HIGHLIGHT 2021 2021  PGA Tour The ZOZO Championship  
11:15:00 Shop Dee Dee 
11:30:00 Swing Expediton 
12:00:00LIVE2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipRound 1
15:00:00 Golf Central 
16:00:00 Shop Dee Dee 
16:15:00 Golf Central Thailand 
17:15:00 Playing Lesson 
17:45:00 2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipRound 1
20:45:00 Shop Dee Dee 
21:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour Shriners Children's OpenFinal Round

00:00:00 2022 PGA Tour Sanderson Farms ChampionshipFinal Round
03:00:00 Golf Central 
04:00:00LIVE2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 1
07:00:00 Shop Dee Dee 
07:15:00 School of Golf 
07:45:00 Swing Factor 
08:15:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 1
11:15:00 School of Golf 
11:45:00 Shop Dee Dee 
12:00:00LIVE2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipRound 2
15:00:00 Golf Central 
16:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 1
19:00:00 2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipRound 2
22:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 1

00:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 1
01:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour The ZOZO ChampionshipRound 1
04:00:00LIVE2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 2
07:00:00 Shop Dee Dee 
07:15:00 Swing Expediton 
07:45:00 Playing Lesson 
08:15:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 2
11:15:00 Playing Lesson 
11:45:00 Shop Dee Dee 
12:00:00LIVE2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipRound 3
15:00:00 Golf Central 
16:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 2
19:00:00 2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipRound 3
22:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 2

00:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 2
01:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour The ZOZO ChampionshipRound 2
04:00:00LIVE2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 3
07:00:00 Playing Lesson 
07:30:00 School of Golf 
08:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 3
11:00:00LIVE2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipFinal Round
14:00:00 Club House 
15:00:00 School of Golf 
15:30:00 Swing Factor 
16:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 3
19:00:00 2022 KLPGA The 22st Hite Jinro ChampionshipFinal Round
22:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 3

00:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenRound 3
01:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour The ZOZO ChampionshipRound 3
04:00:00LIVE2022 PGA Tour Shriners Children's OpenFinal Round
07:00:00 Golf Central 
08:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenFinal Round
11:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour The ZOZO ChampionshipFinal Round
15:00:00 Golf Central 
16:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenFinal Round
19:00:00 Playing Lesson 
19:30:00 School of Golf 
20:00:00 Golf Central 
21:00:00 2022 PGA Tour Shriners Children's OpenFinal Round

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00