ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

0:00:002022  PGA Tour Wyndham ChampionshipFinal Round
5:00:002022  Korn Ferry Tour Utah Championship Presented by Zions BankFinal Round
8:00:00 Golf Central 
9:00:00 2022  PGA Tour Wyndham ChampionshipFinal Round
14:00:00 Playing Lesson 
14:30:00 2022  Korn Ferry Tour Utah Championship Presented by Zions BankFinal Round
17:30:00 Golf Central 
18:30:00 Shop Dee Dee 
18:45:00 Playing Lesson 
19:15:00 School of Golf 
19:45:00 Shop Dee Dee 
20:00:00 2022  PGA Tour Wyndham ChampionshipFinal Round

0:00:002022  PGA Tour Wyndham ChampionshipFinal Round
1:00:00Golf Central 
2:00:002022  Korn Ferry Tour Utah Championship Presented by Zions BankRound 1
5:00:002022  Korn Ferry Tour Utah Championship Presented by Zions BankRound 2
8:00:002022  Korn Ferry Tour Utah Championship Presented by Zions BankRound 3
11:00:002022  Korn Ferry Tour Utah Championship Presented by Zions BankFinal Round
14:00:00Golf Central 
15:00:00Shop Dee Dee 
15:15:002022 HIGHLIGHT PGA Wyndham Championship 
16:15:00Shop Dee Dee 
16:30:00Golf Today 
18:00:00School of Golf 
18:30:00Playing Lesson 
19:00:00Golf Trip 
19:15:00Shop Dee Dee 
19:30:00Flash Back 2021 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank ChampionshipRound 3
22:00:00Flash Back 2021 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank ChampionshipFinal Round

0:00:00Golf Central 
1:00:00Golf Today 
2:30:002022 PGA Tour Wyndham ChampionshipFinal Round 
7:30:00Golf Central 
8:30:00Swing Factor 
9:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Pinnacle Bank ChampionshipRound 3
11:30:00Flash Back 2021 PGA Tour Pinnacle Bank ChampionshipFinal Round 
13:30:00Swing Factor 
14:00:00Golf Central 
15:00:00Shop Dee Dee 
15:15:00Golf Today 
16:45:00Playing Lesson 
17:15:00Shop Dee Dee 
17:30:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour The ZOZO Championship 
18:30:00Golf Central Thailand 
19:30:00Golf Trip 
19:45:00Club House 
20:45:00Shop Dee Dee 
21:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipFinal Round 

0:00:00 Flash Back 2021 PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipFinal Round 
3:30:00 Golf Central Thailand 
4:30:00 Club House  
5:30:00 Golf Central 
6:30:00 Flash Back 2021 PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipFinal Round 
13:00:00 School of Golf 
13:30:00 Golf Central 
14:30:00 Golf Central Thailand 
15:30:00 Club House 
16:30:00 Golf Today 
18:00:00 Flash Back 2021 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank ChampionshipRound 3
20:30:00 Flash Back 2021 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank ChampionshipFinal Round 
22:30:00 Swing Factor 
23:00:002022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 1

0:00:002022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 1
1:00:00 Golf Central 
2:00:002022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 1
6:00:00 Swing Factor 
6:30:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 1
10:30:00 2022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 1
12:30:00 Playing Lesson 
13:00:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 1
17:00:00 Golf Central 
18:00:00 Shop Dee Dee 
18:15:00 School of Golf 
18:45:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Barmuda Championship 
19:45:00 Shop Dee Dee 
20:00:00 2022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 1
22:00:00 Golf Central 
23:00:002022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 2

0:00:002022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 2
1:00:00 Golf Central 
2:00:002022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 2
6:00:00 School of Golf  
6:30:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 2
10:30:00 2022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 2
12:30:00 School of Golf 
13:00:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 2
17:00:00 Swing Factor 
17:30:00 Shop Dee Dee 
17:45:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Worldwide Technology Championship 
18:45:00 Golf Central 
19:45:00 Shop Dee Dee 
20:00:00 2022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 2
22:00:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour The ZOZO Championship 
23:00:00 Golf Central 

0:00:002022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 3
5:00:00 Golf Central 
6:00:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Worldwide Technology Championship 
7:00:00 PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Barmuda Championship 
8:00:00 2022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 3
10:00:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 3
15:00:00 2022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaRound 3
17:00:00 Golf Central 
18:00:00 School of Golf   
18:30:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipRound 3
23:30:00 Swing Factor 

0:00:002022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipFinal Round
5:00:00 Swing Factor 
5:30:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipFinal Round
10:30:00 2022 Korn Ferry Tour Pinnacle Bank Championship Presented by AetnaFinal Round
13:30:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipFinal Round
18:30:00 Golf Central 
19:30:00 School of Golf 
20:00:00 2022  PGA Tour Fedex St.Jude ChampionshipFinal Round

   ► LIVE 12.08.22 13.00-16.00
   ► LIVE 13.08.22 13.00-16.00
   ► LIVE 14.08.22 11.00-14.00
     

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 13.08.22 10.00-12.00
   ► LIVE 14.08.22 05.00-07.00
   ► LIVE 15.08.22 02.00-06.00
 

GCT HD

   ► LIVE 11.08.22 23.00-01.00
   ► LIVE 12.08.22 23.00-01.00
   ► TAPE DELAY 14.08.22 08.00-10.00
   ► TAPE DELAY 15.08.22 10.30-13.30

GCT HD

   ► LIVE 12.08.22 02.00-06.00
   ► LIVE 13.08.22
02.00-06.00
   ► LIVE 14.08.22
00.00-05.00
   ► LIVE 15.08.22
00.00-05.00