ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

0:00:00Flash Back 2022 PGA Tour Waste Management PhoenixRound 3
0:30:00Flash Back 2022 PGA Tour Waste Management PhoenixFinal Round
5:30:00Live From the U.S.Open 
6:00:00Flash Back 2022 PGA Tour The Genesis InvitationalRound 3
12:00:00Flash Back 2022 PGA Tour The Genesis InvitationalFinal Round
17:30:00Shop Dee Dee 
17:45:00School of Golf 
18:15:00Live From the U.S.Open 
18:45:00Playing Lesson 
19:15:00Shop Dee Dee 
19:30:00Flash Back 2022 PGA Tour The Honda ClassicRound 3

0:00:00Flash Back 2022 PGA Tour The Honda ClassicRound 3
0:30:00Flash Back 2022 PGA Tour The Honda ClassicFinal Round
5:30:00Live From the U.S.Open 
6:00:00School of Golf  
6:30:00Swing Factor 
7:00:00Flash Back 2022 PGA Tour Arnold Palmer Invitational presented  by MastercardRound 3
12:30:00Flash Back 2022 PGA Tour Arnold Palmer Invitational presented  by MastercardFinal Round
18:00:00Shop Dee Dee 
18:15:00Live From the U.S.Open 
18:45:00School of Golf 
19:15:00Shop Dee Dee 
19:30:00Flash Back 2022 PGA Tour Puerto Rico OpenRound 3
22:00:00Flash Back 2022 PGA Tour Puerto Rico OpenFinal Round

0:00:00School of Golf  
0:30:00Flash Back 2022 PGA Tour THE PLAYERS ChampionshipRound 3
5:30:00Swing Factor 
6:00:00Flash Back 2022 PGA Tour THE PLAYERS ChampionshipFinal Round 
11:00:00Playing Lesson 
11:30:00Flash Back 2022 PGA Tour Corales Puntacana Resort & Club ChampionshipFinal Round 
14:30:00Golf Central 
15:00:00Shop Dee Dee 
15:15:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard 
16:15:00Shop Dee Dee 
16:30:00Golf Today 
18:00:00Playing Lesson 
18:30:00Golf Trip 
18:45:00Shop Dee Dee 
19:00:00School of Golf 
19:30:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3

0:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3
0:30:00Golf Central 
1:00:00Flash Back 2022 PGA Tour Valspar ChampionshipRound 3
6:00:00Flash Back 2022 PGA Tour Valspar ChampionshipFinal Round 
11:00:00Playing Lesson 
11:30:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3
16:30:00Shop Dee Dee 
16:45:00Swing Factor 
17:15:00Golf Central On-Site 
18:15:00Shop Dee Dee 
18:30:00Golf Central Thailand 
19:30:00Golf Trip 
19:45:00Club House 
20:45:00Shop Dee Dee 
21:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round 

0:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round 
4:00:00Golf Central Thailand 
5:00:00Club House  
6:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3
10:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round
17:00:00Golf Central Thailand 
18:00:00Club House  
19:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round

 

0:00:00Flash Back 2021 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round
2:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 1
5:00:00Golf Central On-Site 
6:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 1
9:00:00Swing Factor 
9:30:00Playing Lesson 
10:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 1
13:00:00Golf Central On-Site 
14:00:00Playing Lesson 
14:30:00Golf Trip 
14:45:00School of Golf 
15:15:00Swing Factor  
15:45:00Shop Dee Dee 
16:00:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Puerto Rico Open 
17:00:00Shop Dee Dee 
17:15:00Golf Central On-Site 
18:15:00Shop Dee Dee 
18:30:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour THE PLAYERS Championship 
19:30:00Swing Factor  
20:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 1
23:00:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Puerto Rico Open 

0:00:00Golf Central On-Site 
1:00:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour THE PLAYERS Championship 
2:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 2
5:00:00Golf Central On-Site 
6:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 2
9:00:00School of Golf 
9:30:00Swing Factor 
10:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 2
13:00:00Golf Central On-Site 
14:00:00School of Golf 
14:30:00Golf Trip 
14:45:00Playing Lesson  
15:15:00Swing Factor 
15:45:00Shop Dee Dee 
16:00:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Valspar Championship 
17:00:00Shop Dee Dee 
17:15:00Golf Central On-Site 
18:15:00Shop Dee Dee 
18:30:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour Corales Puntacana Resort & Club Championship 
19:30:00Swing Factor 
20:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 2
23:00:00PGA Tour HIGHLIGHT 2021 PGA Tour THE PLAYERS Championship 

 

0:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3
5:00:00Golf Central On-Site 
6:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3
11:00:00School of Golf 
11:30:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3
16:30:00Golf Central On-Site 
17:30:00School of Golf 
18:00:00Playing Lesson 
18:30:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipRound 3
23:30:00Swing Factor 

 

0:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round
5:00:00Golf Central On-Site 
6:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round
11:00:00School of Golf 
11:30:00Playing Lesson 
12:00:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round
17:00:00Golf Central On-Site 
18:00:00Shop Dee Dee 
18:15:00Chang Genz Golf Tour 2022 
18:45:00School of Golf 
19:15:00Shop Dee Dee 
19:30:002022 PGA Tour Travelers ChampionshipFinal Round

GCT HD+

   ► LIVE24.06.2213.00-16.00
   ► LIVE25.06.2213.00-16.00
   ► LIVE26.06.2211.00-14.00

 

GCT HD+

   ► LIVE23.06.2222.00-02.00
   ► LIVE24.06.2222.00-02.00
   ► LIVE26.06.2200.00-03.00
   ► LIVE27.06.2200.00-03.00

 

GCT HD

   ► LIVE24.06.2202.00-05.00
   ► LIVE25.06.2202.00-05.00
   ► LIVE26.06.2200.00-05.00
   ► LIVE27.06.2200.00-05.00