ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

TV SCHEDULE

15/7/240:00:00  2024 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN   Round 3
15/7/242:30:00  2024 LPGA Tour The Amundi Evian Championship  Final Round  
15/7/248:30:00  2024 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN  Final Round 
15/7/2414:00:00  2026 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN    Round 3  
15/7/2419:30:00  School of Golf    
15/7/2420:00:00  2024 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN              Final Round 

16/7/240:00:00  2024 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN              Final Round 
16/7/241:30:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Magical Kenya Open  
16/7/242:00:00  2024 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN      Round 1   
16/7/248:00:00  2025 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN         Round 2
16/7/2414:00:00  2024 LPGA Tour The Amundi Evian Championship      Round 1   
16/7/2419:30:00  Golfer's Guide: 2 Minute Drills  
16/7/2420:00:00  AMG THAILAND JUNIOR GOLF TOUR 2024   
16/7/2420:30:00  2024 LPGA Tour The Amundi Evian Championship   Round 2    

17/7/240:00:00  2024 LPGA Tour The Amundi Evian Championship   Round 2    
17/7/242:30:00  2024 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN  Round 3
17/7/248:00:00  2024 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN  Final Round   
17/7/2413:30:00  2024 LPGA Tour The Amundi Evian Championship Final Round         Round 3
17/7/2419:30:00  Club House    
17/7/2420:30:00  2024 LPGA Tour The Amundi Evian Championship  Final Round   

18/7/240:00:00  2024 LPGA Tour The Amundi Evian Championship  Final Round   
18/7/242:30:00  School of Golf   
18/7/243:00:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Jonsson Workwear  
18/7/243:30:00  2027 DP WORLD TOUR GENESIS SCOTTISH OPEN       Final Round
18/7/249:00:00  AMG THAILAND JUNIOR GOLF TOUR 2024   
18/7/249:30:00  Golfer's Guide: 2 Minute Drills   
18/7/2410:00:00  Club House  
18/7/2411:00:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Magical Kenya Open 
18/7/2411:30:00  Golf channel academy  
18/7/2412:00:00 LIVE2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies   Round 1
18/7/2415:15:00  School of Golf   
18/7/2415:45:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies     Round 1
18/7/2418:30:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Ras Ras Al Khaimah Championship  
18/7/2419:00:00  Best Lessons Ever   
18/7/2419:30:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies   Round 1    
18/7/2422:30:00  Playing Lessons  
18/7/2423:00:00 LIVE2024 LPGA Tour DANA Open  Round 1  

19/7/240:00:00 LIVE2024 LPGA Tour DANA Open  Round 1  
19/7/242:00:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies Round 1
19/7/245:00:00  2024 LPGA Tour DANA Open Round 1      
19/7/248:00:00  School of Golf     
19/7/248:30:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies Round 1
19/7/2411:30:00  Playing Lessons  
19/7/2412:00:00 LIVE2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies   Round 2 
19/7/2415:15:00  Golf Advisor Round Trip    
19/7/2415:45:00  2024 LPGA Tour DANA Open      Round 1   
19/7/2418:30:00  The Skill Code   
19/7/2419:00:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Commercial Bank Qatar Masters  
19/7/2419:30:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies          Round 2  
19/7/2422:30:00  Swing Expedtion   
19/7/2423:00:00 LIVE2024 LPGA Tour DANA Open Round 2  

20/7/240:00:00 LIVE2024 LPGA Tour DANA Open Round 2  
20/7/242:00:00  Club House     
20/7/243:00:00  Playing Lessons 
20/7/243:30:00  Golf channel academy  
20/7/244:00:00  Best Lessons Ever 
20/7/244:30:00  2024 LPGA Tour DANA Open      Round 2  
20/7/247:15:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Volvo China Open 
20/7/247:45:00 LIVE2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies  Round 3 
20/7/2411:00:00  2024 LPGA Tour DANA Open        Round 2 
20/7/2414:00:00  AMG THAILAND JUNIOR GOLF TOUR 2024   
20/7/2414:30:00  Golfer's Guide: 2 Minute Drills  
20/7/2415:00:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies       Round 2
20/7/2417:45:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies       Round 3
20/7/2420:30:00  2024 LPGA Tour DANA Open              Round 2
20/7/2423:30:00  Golf channel academy 

21/7/240:00:00  Swing Expedtion  
21/7/240:30:00  Golf Advisor Round Trip   
21/7/241:00:00 LIVE2024 LPGA Tour DANA Open   Round 3
21/7/244:00:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Magical Kenya Open 
21/7/244:30:00  Playing Lessons    
21/7/245:00:00  2024 LPGA Tour DANA Open   Round 3
21/7/247:45:00  Golf Advisor Round Trip   
21/7/248:15:00 LIVE2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies   Final Round
21/7/2411:30:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Hero Indian Open 
21/7/2412:00:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies    Final Round   
21/7/2414:45:00  School of Golf     
21/7/2415:15:00  2024 LPGA Tour DANA Open   Round 3     
21/7/2418:15:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies       Final Round  
21/7/2421:00:00  2024 LPGA Tour DANA Open       Round 3   

22/7/240:00:00 LIVE2024 LPGA Tour DANA Open  Final Round  
22/7/243:00:00  School of Golf  
22/7/243:30:00  The Golf Fix  
22/7/244:00:00  2024 LPGA Tour DANA Open  Final Round  
22/7/247:00:00  The Skill Code  
22/7/247:30:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies        Round 3
22/7/2410:15:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies   Final Round  
22/7/2413:00:00  Como Concepts  
22/7/2413:30:00  2024 LPGA Tour DANA Open       Final Round   
22/7/2416:15:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD Volvo China Open 
22/7/2416:45:00  2024 JLPGA TOUR DAITO KENTAKU eheyanet ladies    Final Round    
22/7/2419:30:00  School of Golf   
22/7/2420:00:00  2024 LPGA Tour DANA Open       Final Round 
22/7/2423:00:00  Swing Expedtion   
22/7/2423:30:00  2024 HIGHLIGHT DP WORLD  Hero Indian Open 

ช่องทางการรับชม

More News

ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จัดโปรสำหรับนักกอล์ฟเยาวชน

ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จัดโปรสำหรับนักกอล์ฟเยาวชน ออกรอบวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ฟรี! วิเคราะห์วงสวิงจากโปรชื่อดังของสนาม 20 นาที รา

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00