ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

00:00:00LIVE2023 World Golf Championships - Dell Technologies Match Play Final Round
06:00:00 Golf Channel Academy  
06:30:00 2023 PGA Tour Corales Puntacana ChampionshipFinal Round
09:30:00 2023 World Golf Championships - Dell Technologies Match Play Final Round
18:30:00 Golf Central  
19:30:00 School of Golf 
20:00:00 2023 World Golf Championships - Dell Technologies Match Play Final Round

00:00:00 2023 PGA Tour World Golf Championships - Dell Technologies Match PlayFinal Round
04:00:00 Golf Central  
05:00:00 2023  PGA Tour Corales Puntacana ChampionshipRound 1
08:00:00 2023  PGA Tour Corales Puntacana ChampionshipRound 2
11:00:00 2023 PGA Tour World Golf Championships - Dell Technologies Match PlayRound 2
17:00:00 College Golf 
17:30:00 Golf Central 
18:30:00 Golf Today  
20:00:00 Swing Factor 
20:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA World Golf Championships Dell Technologies Match Play 
21:30:00 Flash Back 2022  PGA Tour Valero Texas OpenRound 2

00:00:00 Flash Back 2022  PGA Tour Valero Texas OpenRound 2
00:30:00 Golf Central 
01:30:00 Golf Channel Academy 
02:00:00 2021 HIGHLIGHT Champions Tour Dominion Charity Classic 
03:00:00 Shop Dee Dee 
03:15:00 Golf Channel Academy 
03:45:00 2023  PGA Tour Corales Puntacana ChampionshipRound 3
06:45:00 2023  PGA Tour Corales Puntacana ChampionshipFinal Round
09:45:00 Swing Factor 
10:15:00 2023  PGA Tour World Golf Championships - Dell Technologies Match PlayRound 3
16:15:00 Golf Central  
17:15:00 Golf Today  
18:45:00 Golf Central Thailand 
19:45:00 Shop Dee Dee 
20:00:00 Club House 
21:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Corales Puntacana Championship 
22:00:00 Flash Back 2022  PGA Tour Valero Texas OpenRound 3

00:00:00 Flash Back 2022  PGA Tour Valero Texas OpenRound 3
02:00:00 Flash Back 2022  PGA Tour Valero Texas OpenFinal Round
07:00:00 Golf Advisor Round Trip 
07:30:00 The Skill Code 
08:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA World Golf Championships Dell Technologies Match Play 
09:00:00 Golf Central Thailand  
10:00:00 Club House  
11:00:00 2023 World Golf Championships - Dell Technologies Match Play Round 4
19:00:00 Golf Central  
19:30:00 Golf Today  
21:00:00 2023 PGA TOUR THE CUT  Corales Puntacana 
21:30:00 Flash Back 2022  PGA Tour Valero Texas OpenFinal Round

00:00:00 Flash Back 2022  PGA Tour Valero Texas OpenFinal Round
02:30:00 Golf Channel Academy 
03:00:00LIVE2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 1
06:00:00 Golf Central Thailand 
07:00:00 School of Golf  
07:30:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 1
10:30:00 Swing Factor 
11:00:00 2023 World Golf Championships - Dell Technologies Match Play Final Round
19:00:00 Playing Lessons 
19:30:00 School of Golf  
20:00:00 Golf Central 
20:30:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 1
23:30:00 The Skill Code 

00:00:00 Golf Central 
01:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA World Golf Championships Dell Technologies Match Play 
02:00:00 2023 HIGHLIGHT PGA Corales Puntacana Championship 
03:00:00LIVE2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 2
06:00:00 Club House 
07:00:00 Golf Advisor Round Trip 
07:30:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 2
10:30:00 Flash Back 2022 Korn Ferry Tour Championship Presented by United Leasing and FinanceRound 2
13:15:00 Flash Back 2022 Korn Ferry Tour Championship Presented by United Leasing and FinanceRound 3
15:30:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 1
18:30:00 2023 HIGHLIGHT PGA Corales Puntacana Championship 
19:30:00 Golf Central 
20:30:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 2
23:30:00 The Skill Code 

00:00:00LIVE2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 3
05:00:00 2022 HIGHLIGHT PGA Tour Zurich Classic  of New Orleans 
06:00:00 2021 HIGHLIGHT Champions Tour Dominion Charity Classic 
07:00:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 3
12:00:00 Flash Back 2022 Korn Ferry Tour Championship Presented by United Leasing and FinanceFinal Round 
15:00:00 School of Golf 
15:30:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 2
18:30:00 Golf Central 
19:00:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 3

00:00:00LIVE2023  PGA Tour Valero Texas OpenFinal Round
05:00:00 Golf Channel Academy  
05:30:00 2022 HIGHLIGHT PGA Tour Mexico Open at Vindata 
06:30:00 School of Golf 
07:00:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenFinal Round
12:00:00 2022 HIGHLIGHT PGA Tour Wells Fargo Championship 
13:00:00 Playing Lessons 
13:30:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenRound 3
18:30:00 Golf Central 
19:30:00 School of Golf 
20:00:00 2023  PGA Tour Valero Texas OpenFinal Round

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00