กอล์ฟ ชาแนล ไทยแลนด์  ช่องกอล์ฟอันดับ 1 ของไทย
และเป็นสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวในประเทศที่นำเสนอกีฬากอล์ฟ ตลอด 24 ชั่วโมง 

Shape