ข้อบังคับในการแข่งขัน Toyota Thailand Long Drive Championship 2024

 • ไม้กอล์ฟ

ไม้กอล์ฟที่สามารถใช้ได้ในการแข่งขัน Thailand Long Drive Championship 2024 จะต้องมีความยาวไม่เกิน 48 นิ้ว และต้องไม่ใช้วัสดุแปลกปลอมติดกับหน้าไม้ ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจในการตรวจสอบไม้กอล์ฟ ตามข้อบังคับของการแข่งขัน หากพบว่าอุปกรณ์ใดของผู้เข้าแข่งขันไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ผู้แข่งขันจะถูกยึดอุปกรณ์นั้น  ไดรฟ์เวอร์ที่ผู้แข่งขันใช้ในการแข่งขันจะต้องเป็นหัวไม้ที่ระบุตามรุ่น และมุมองศาที่มีชื่อในรายชื่อหัวไดรฟ์เวอร์ที่สอดคล้องรายชื่อฉบับปัจจุบันตามที่ออกไว้โดย อาร์ แอนด์ เอ หรือยูเอสจีเอ และคุณลักษณะของไม้กอล์ฟต้องสอดคล้องกับกฎอุปกรณ์ (Equipment Rules) ผู้แข่งขันสามารถตรวจสอบไดร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการแข่งขันว่าสอดคล้องหรือไม่ด้วยตนเอง ที่:

https://www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/What-we-do/Conforming-Clubs-and-Balls/Conforming-Driver-List  หรือ

https://www.usga.org/ConformingGolfClub/conforming_golf_club.asp  

การปรับโทษสำหรับการละเมิดข้อบังคับนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ถุงมือ

ผู้เข้าแข่งขันอาจสวมถุงมือเพื่อช่วยในการจับไม้ แต่ต้องเรียบ “ความเรียบ” ของถุงมือต้อง ประกอบด้วยการสวมปกคลุมเข้ารูปมือพร้อมด้วยสิ่งหุ้มแยกกันหรือเปิดปลายสำหรับแต่ละนิ้ว (นิ้วและหัวแม่มือ) และ ทำด้วยวัสดุราบเรียบเต็มฝ่ามือและบริเวณผิวที่ใช้นิ้วจับ  แผ่นรองกำหนดโดยพื้นที่ของวัสดุของถุงมือมีความหนาไม่เกิน 0.025 นิ้ว (0.635 มม.)                พื้นที่ถัดไปของถุงมือไม่เสริมวัสดุ สายรัดช่วยกันถุงมือลื่นหรือเพื่อไว้รัดติดกับมือ ไม่มีสิ่งที่ทำให้นิ้วรวมกัน ที่ถุงมือติดกับวัสดุไว้จับที่มีลักษณะนอกเหนือไปจากการช่วยมอง

การปรับโทษสำหรับการละเมิดข้อบังคับนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ลูกกอล์ฟ

ผู้แข่งขันจะต้องใช้ลูกกอล์ฟที่ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ่งลูกกอล์ฟจะมีน้ำหนักไม่เกิน 1.620 ออนซ์ หรือ 45.93 กรัม ลูกกอล์ฟจะไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดกับลูกกอล์ฟ โดยทางผู้จัดการแข่งขันจะกำหนดจุดตีลูกกอล์ฟ และผู้แข่งขันต้องยืนยันว่า ลูกกอล์ฟอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัด

 • ทีตั้งลูกกอล์ฟ

4.1 ทีตั้งลูกกอล์ฟเป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาใช้ตั้งลูกกอล์ฟยกขึ้นเหนือพื้น ทีตั้งลูกต้องมีความยาวไม่เกิน 4 นิ้ว (101.6 มม.) ไม่ออกแบบหรือผลิตมาเพื่อสามารถชี้เส้นทางเล่น ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูก หรือไม่ช่วยเหลือผู้แข่งขันในการทำสโตรค                                                                                                                                                                         การปรับโทษสำหรับการละเมิดข้อบังคับนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน                                                                                                                                                                                                     4.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม Tees มาเอง ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้

 • การยืนยันระยะตีไกลในสนาม

5.1 รอบคัดเลือกทุกระยะของการตีจะถูกบันทึกไว้ด้วยเครื่องวัดระยะที่ถูกกำหนดค่าความกว้างของกริดตามกฎการแข่งขัน และใช้ระยะของค่าที่แสดงผลบนหน้าจอโปรแกรมวัดระยะในการยืนยันระยะการตีของผู้เข้าแข่งขัน                                                                                                                                                                                                                                              5.2 รอบชิงชนะเลิศทุกระยะของการตีไกลจะถูกบันทึกเอาไว้ และจะตรวจสอบระยะของลูกกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันระยะจริง โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบจาก Grid บนสนามซึ่งถือเป็นการยืนยันระยะการตีไกลครั้งสุดท้าย

 • รองเท้า

ผู้เข้าแข่งขันสามารถสวมใส่รองเท้าที่ช่วยผู้แข่งขันยืนได้มั่นคง แต่ต้องไม่รวมลักษณะต่อไปนี้ รองเท้ากอล์ฟที่มีพื้นตะปูเหล็ก ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้แข่งขันทำการยืนและ/หรือสร้างที่ยืน ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้แข่งขันวางแนวเล็งของตน หรืออาจช่วยเหลือผู้แข่งขันในการทำสโตรคหรือในการเล่นของตน                                                                             การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

 • เสื้อผ้า

ส่วนประกอบของเสื้อผ้าต้องไม่มีส่วนใดส่วนนึงหรือลักษณะรวมต่อไปนี้ ที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อผู้เข้าแข่งขันในการวางแนวเล็ง หรือ อาจช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันในการตี                        การปรับโทษสำหรับการละเมิดข้อบังคับนี้: ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ผ้าเช็ดหน้า

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเก็บผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูส่วนตัวของตนเองไว้หลังบริเวณ Tee-off

 • หูฟัง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่สวมใส่หูฟังระหว่างทำการแข่งขัน

 • หลักการพิจารณาลูกที่ผู้แข่งตี

การตัดสินว่าลูกที่ผู้แข่งขันตีไป “นับได้” หรือไม่นั้น มีหลักการตัดสินต่อไปนี้

10.1 ลูกกอล์ฟที่ผู้แข่งขันตีไปนั้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตและบริเวณที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดไว้เท่านั้น

10.2 หากลูกกอล์ฟที่ผู้เข้าแข่งขันตีไป กระดอนหรือเข้าปะทะกับพื้นผิวใดๆ ก็ตาม นอกเขตที่ทางผู้จัดแข่งกำหนดไว้ ถือว่าไม่นับลูกนั้น

10.3 แม้ว่าลูกที่ผู้เข้าแข่งขันตีไป ได้ปะทะกับพื้นผิวข้างนอก และกระดอนกลับเข้ามาในขอบเขต บริเวณที่ทางผู้จัดการแข่งขันกำหนดไว้ จะไม่นับว่าลูกนั้นใช้ได้

10.4 หากผู้เข้าแข่งขันตีได้น้อยกว่า 250 หลา ลูกนั้นถือว่าไม่นับ

 • เวลาเริ่มการแข่งขัน

ผู้จัดการแข่งขันจะไม่ได้บอกเวลาเริ่มตีแก่ผู้เข้าแข่งขัน ในส่วนนี้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าแข่งขันเองที่จะต้องเตรียมพร้อมเมื่อตนเองได้รับการขานชื่อ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ได้มารายงานตัว เมื่อผู้จัดการแข่งขันประกาศชื่อ ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ออกจาการแข่งขัน

 • ผู้แข่งขันสำรอง

ในบางกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบต่อไป ไม่สามารถทำการแข่งขันได้ ผู้จัดการแข่งขันจะทำการเรียกผู้แข่งขันสำรองอันดับ 1 ขึ้นมาแทนที่ผู้เข้าแข่งขันที่ทำการสละสิทธิ์ โดยการเรียกผู้แข่งขันสำรองนี้โดยยึดจากตารางคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ จะได้รับการเรียกตัวเข้ามาแทนที่

 • สภาพอากาศ

ผู้จัดการแข่งขันไม่สามารถรับประกันได้ว่าระหว่างการแข่งขันนั้น สภาพอากาศจะปลอดโปร่งตลอดเวลา สภาพอากาศที่รุนแรงอาจทำให้การแข่งขันล่าช้า หรือจำเป็นต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราว เช่น ฟ้าผ่าหรือเมื่อผู้จัดการแข่งขันพิจารณาว่าสภาพอากาศย่ำแย่จนไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้

หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น ผู้เข้าแข่งขันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การแข่งขันเสร็จสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันจำเป็นต้องมีความล่าช้า ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องรวมตัวอยู่ในสถานที่ที่ผู้แข่งขันจัดไว้ให้ และรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางผู้จัดการแข่งขัน

ถ้าสภาพอากาศยังคงย่ำแย่ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันอาจมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น อาจย่นระยะเวลาการแข่งขันให้สั้นลง หรือฟอร์แมตในการแข่งขันอาจเปลี่ยนไป

 • นักกอล์ฟสมัครเล่น และนักกอล์ฟอาชีพ

ในการแข่งขัน Thailand Long Drive Championship 2024 กฎกติกาและข้อบังคับทุกอย่างจะถูกยึดกับหลักการว่าด้วย “ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเสมอภาคกัน” จะไม่มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใดทั้งสิ้น

 • ข้อควรปฏิบัติ

ผู้แข่งขันหรือผู้ติดตามต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตลอดการแข่งขัน ไม่ควรแสดงกริยาในทางที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมกีฬากอล์ฟ เช่น ก้าวร้าว, โมโห, ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, หรือดูหมิ่นผู้แข่งขันท่านอื่นด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม หากประพฤติในทางที่ส่อไปในทางนั้น ๆ ผู้แข่งขันจะถูกเชิญให้ออกจากการแข่งขันทุกกรณี โดยผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจในการปฏิเสธผู้เข้าแข่งขัน และตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันทันทีที่ผู้แข่งขันประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือทำลายภาพลักษณ์ของการแข่งขัน Thailand Long Drive Championship 2024

 • การแต่งกาย

ในทุกการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องสวมเสื้อคอปก หรือเสื้อคอเต่า กางเกงกอล์ฟขายาว ไม่อนุญาต เสื้อยีนส์, กางเกงยีนส์, ชุดออกกำลังกาย หรือ กางเกงวอร์มในการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้เท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้น

*ตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้อง

 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารกระตุ้นเป็นสิ่งต้องห้ามในระหว่างการแข่งขัน ไม่สามารถนำเข้ามาในสนามแข่งได้

 • ข้อขัดแย้ง, การตัดสิน และ ผลการตัดสิน

ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือเกิดปัญหา ทางผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และตัดสินตามข้อบังคับและกติกาที่ได้วางเอาไว้อย่างเป็นธรรม โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของการตัดสิน

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00