เพียงสมัครสมาชิกกับเรา GOLF CHANNEL THAILAND สามารถรับสิทธิ์พิเศษได้ทันที

Chee Chan Golf Resort

ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าของทาง Golf Channel Thailand
* มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
– วันธรรมดา : 3,000 (กรีนฟรี+รถกอล์ฟ+แคดดี้)
– วันเสาร์-อาทิตย์ : 4,000 (กรีนฟรี+รถกอล์ฟ+แคดดี้)
* มีนาคม 2565
-วันธรรมดา : 3,400 (กรีนฟรี+รถกอล์ฟ+แคดดี้+คูปองสำหรับอาหาร300บาท)
– วันเสาร์-อาทิตย์ : 4,400 (กรีนฟรี+รถกอล์ฟ+แคดดี้+คูปองสำหรับอาหาร300บาท)
* เมษายน – ตุลาคม 2565
-วันธรรมดา : 3,700 (กรีนฟรี+รถกอล์ฟ+แคดดี้)
– วันเสาร์-อาทิตย์ : 4,400 (กรีนฟรี+รถกอล์ฟ+แคดดี้)

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Riverdale Golf Club

ราคากรีนฟีวันธรรมดา 1,700 บาท/คน
ราคากรีนฟีวันหยุด 1,900 บาท/คน
ราคาไม่รวมรถกอล์ฟ 800บาท/คน และแค๊ดดี้ 400 บาท/คน

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Bangkok Golf Club

ราคากรีนฟีวันธรรมดา 900 บาท/คน
ราคากรีนฟีวันหยุด 1,200 บาท/คน
ราคาไม่รวมรถกอล์ฟ 700บาท/คน และแค๊ดดี้ 350 บาท/คน

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Black Mountain Golf Club

ส่วนลดกรีนฟี 10%  (จากราคาปกติ 2,900 บาท)
แคดดี้ 350 รถกอล์ฟ 700 

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Pattavia Century Golf Club

วันธรรมดา 400 / วันหยุด 600 ( ไม่รวมแค๊ดดี้รถกอล์ฟ)

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Plutaluang Royal Thai Navy Golf Course

แคดดี้/กรีนฟี/รถกอล์ฟ
850 บาท ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Pattaya Country Club

แคดดี้/กรีนฟี/รถกอล์ฟ
วันธรรมดา 1,180 บาท/คน
วันหยุด 1,380 บาท/คน

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Silky Oak Country Club

กรีนฟีวันธรรมดา 500 บาท/คน
กรีนฟีวันหยุด 700 บาท/คน

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Rayong Green Valley Country Club

กรีนฟีวันธรรมดา 500 บาท/คน
กรีนฟีวันหยุด 700 บาท/คน

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

St. Andrews 2000 Golf Club

กรีนฟีวันธรรมดา 500 บาท/คน
กรีนฟีวันหยุด 700 บาท/คน

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Ratchada Vibhavadi Driving Range

รับฟรีลูกกอล์ฟ 1 ถาด

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

Rama 3 Driving Range

รับฟรีลูกกอล์ฟ 1 ถาด

สมัครสมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน

   ► LIVE 12.08.22 13.00-16.00
   ► LIVE 13.08.22 13.00-16.00
   ► LIVE 14.08.22 11.00-14.00
     

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 13.08.22 10.00-12.00
   ► LIVE 14.08.22 05.00-07.00
   ► LIVE 15.08.22 02.00-06.00
 

GCT HD

   ► LIVE 11.08.22 23.00-01.00
   ► LIVE 12.08.22 23.00-01.00
   ► TAPE DELAY 14.08.22 08.00-10.00
   ► TAPE DELAY 15.08.22 10.30-13.30

GCT HD

   ► LIVE 12.08.22 02.00-06.00
   ► LIVE 13.08.22
02.00-06.00
   ► LIVE 14.08.22
00.00-05.00
   ► LIVE 15.08.22
00.00-05.00