วิธีรับสิทธิ์ 3BB GIGA TV

เปิดแอพลิเคชั่น 3BB Member (ไม่ใช่ 3bb GigaTV)

หากยังไม่มีคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
Iphone 
Android

คลิกที่แบนเนอร์ GOLF CHANNEL 

ระบบจะพาคุณไปยังหน้ารับสิทธิ์จากนั้นเลือกสิทธิ์ตามที่คุณต้องการ

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00