ส่วนลด 10% ณ สนามกอล์ฟ BANGKOK GOLF CLUB

(โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับสิทธิ์ และกดปุ่มยืนยันการรับสิทธิ์ เมื่ออยู่ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00