ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

0:002022 LPGA Cognizant Founders CupFinal Round (LIVE)
2:002022 Champions Tour Regions TraditionFinal Round (LIVE)
5:00Golf Central 
5:302022 LPGA Cognizant Founders CupFinal Round
8:30Swing Expedition with 
9:002022 Champions Tour Regions TraditionFinal Round
12:00Swing Factor 
12:302022 LPGA Cognizant Founders CupFinal Round
15:30Golf Fix  
16:002022 Champions Tour Regions TraditionFinal Round
19:00Golf Fix  
19:302021 Build a Better Game 
20:00Swing Factor  
20:302022 LPGA Cognizant Founders CupFinal Round
23:30Breaking Series 

 

0:00Golf Fix  
0:30Swing Factor 
1:002022 KLPGA NH Investment & Securites Ladies ChampionshipRound 1
4:002022 KLPGA NH Investment & Securites Ladies ChampionshipRound 2
7:002022 KLPGA NH Investment & Securites Ladies ChampionshipFinal Round 
10:00Swing Expedition with 
10:302022 Champions Tour Regions TraditionRound 1
13:002022 Champions Tour Regions TraditionRound 2
15:302022 Champions Tour Regions TraditionRound 3
17:30Lesson with a Champion Golfer 
18:00Golf Channel Academy 
18:302022 Champions Tour Regions TraditionFinal Round 
21:30Flashback 2022 LPGA JTBC Classic Presented by BarbasolRound 1

0:00Flashback 2022 LPGA JTBC Classic Presented by BarbasolRound 1
0:30Flashback 2022 LPGA JTBC Classic Presented by BarbasolRound 2
3:30Flashback 2022 LPGA JTBC Classic Presented by BarbasolRound 3
6:30Flashback 2022 LPGA JTBC Classic Presented by BarbasolFinal Round 
9:00Breaking Series 
9:30Lesson with a Champion Golfer 
10:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 1 (LIVE)
16:00Swing Expedition with 
16:30Breaking Par Part1 
17:00Golf Central Thailand 
18:00Golf Trip 
18:15Club House 
19:15Golf Trip 
19:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 1

0:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 1
1:30Golf Central Thailand  
2:30Club House 
3:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 1
9:30Swing Factor 
10:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 2 (LIVE)
16:00Golf Trip 
16:15Golf Central Thailand 
17:15Club House 
18:15Golf Trip 
18:30Golf Fix 
19:00Swing Expedition with 
19:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 2

0:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 2
1:30Live From The PGA Championship 
3:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 2
9:30Golf Fix 
10:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 3 (LIVE)
16:00Swing Factor 
16:30Lesson with a Champion Golfer 
17:00Breaking Par Part1 
17:30Swing Expedition with 
18:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 3

0:00Golf Channel Academy 
0:30Swing Factor 
1:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 3
7:00Swing Factor 
7:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 4 (LIVE)
16:00Swing Factor 
16:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 4

0:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 4
1:00Swing Expedition with 
1:30Golf Fix 
2:00Lesson with a Champion Golfer 
2:30Breaking Par Part1 
3:00Swing Factor  
3:302021  Build a Better Game 
4:00Golf Fitness for Everyone 
4:30Golf Channel Academy 
5:00Live From The PGA Championship 
7:00Golf Fix 
7:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipFinal Round (LIVE)
16:00Swing Factor  
16:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipFinal Round

0:00Golf Fix 
0:30Swing Factor 
1:00Swing Expedition with 
1:302022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipRound 4
9:00Lesson with a Champion Golfer 
9:30Golf Channel Academy 
10:002022 KLPGA Doosan Match Play ChampionshipFinal Round
17:30Swing Factor 
18:00Swing Expedition with 
18:30Golf Fix  
19:00Lesson with a Champion Golfer 
19:30Breaking Par Part1 
20:00Swing Factor  
20:30Flashback 2021 KLPGA The 9th E1 Charity OpenRound 1

GCT HD+

18.05.2210.00-16.00
19.05.2210.00-16.00
20.05.2210.00-16.00
21.05.2207.30-16.00
22.05.2207.30-16.00

 

GCT HD+

18.05.2210.00-16.00
19.05.2210.00-16.00
20.05.2210.00-16.00
21.05.2207.30-16.00
22.05.2207.30-16.00

 

GCT HD+

18.05.2210.00-16.00
19.05.2210.00-16.00
20.05.2210.00-16.00
21.05.2207.30-16.00
22.05.2207.30-16.00