ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

0:00:002022 LPGA Volunteers of America ClassicFinal Round
3:00:00 2022 KLPGA Hana Financial Group ChampionshipFinal Round
6:00:00 Golf Central 
7:00:00 2022 LPGA Volunteers of America ClassicFinal Round
10:00:00 Swing Expedition with 
10:30:00 The Swing Gym with Don Saladino 
11:00:00 Swing Factor 
11:30:00 Golf Fix 
12:00:00 Golf Central 
13:00:00 2022 LPGA Volunteers of America ClassicFinal Round
16:00:00 Golf Central 
17:00:00 Golf Fix 
17:30:00 Breaking Golf's Greatest Myths 
18:00:00 The Swing Gym with Don Saladino 
18:30:00 Golf Fix 
19:00:00 Golf Central 
20:00:00 Swing Factor 
20:30:00 2022 LPGA Volunteers of America ClassicFinal Round
23:30:00 Golf Fix 

 

00:00:00 Golf Central 
01:00:00 2022 KLPGA Hana Financial Group ChampionshipRound 3
04:00:00 Golf Fix 
04:30:00 2022 LPGA Volunteers of America ClassicRound 3
07:30:00 Swing Factor 
08:00:00 FLASH BACK 2021 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipRound 3
10:30:00 Golf Today 
12:00:00 FLASH BACK 2021 KLPGA The 21st Hite Jinro ChampionshipRound 3
15:30:00 Top Instructors 
16:00:00 Shop Dee Dee 
16:15:00 FLASH BACK 2021 KLPGA Dongbu Construction Koreit ChampionshipFinal Round 
18:45:00 Shop Dee Dee 
19:00:00 Golf Central 
20:00:00 Build a Better Game 
20:30:00 FLASH BACK 2021 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSRound 2
22:00:00 FLASH BACK 2021 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSRound 3

00:00:00 Golf Central 
01:00:00 2022 KLPGA Hana Financial Group ChampionshipFinal Round 
04:00:00 Golf Fix  
04:30:00 2022 LPGA Volunteers of America ClassicFinal Round 
07:30:00 Build a Better Game 
08:00:00 FLASH BACK 2021 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipFinal Round 
10:30:00 Golf Today 
12:00:00 FLASH BACK 2021 KLPGA The 21st Hite Jinro ChampionshipFinal Round 
15:00:00 Golf Fitness for Everyone 
15:30:00 Top Instructors 
16:00:00 Shop Dee Dee 
16:15:00 Ask Rory 
16:45:00 Golf Central Thailand 
17:45:00 Club House 
18:45:00 Shop Dee Dee 
19:00:00 Golf Central 
20:00:00 Breaking Series 
20:30:00 2022 LPGA Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & GRound 1
23:30:00 Build a Better Game 

00:00:00 Golf Central 
01:00:00 Golf Fix 
01:30:00 FLASH BACK 2021 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipRound 3
04:00:00 FLASH BACK 2021 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipFinal Round
06:30:00 HIGHLIGHT 2021 2021 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDS 
07:30:00 Breaking Series 
08:00:00 Golf Central Thailand 
09:00:00 Club House 
10:00:00 FLASH BACK 2021 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSFinal Round
12:00:00 Shop Dee Dee 
12:15:00 Golf Today 
13:45:00 HIGHLIGHT 2021 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDS 
14:45:00 Shop Dee Dee 
15:00:00 Golf Fitness for Everyone 
15:30:00 Top Instructors 
16:00:00 2022 KLPGA The 22st Hite Jinro Championship ChampionshipRound 1
19:00:00 Golf Central 
20:00:00 My Roots 
20:30:00 2022 LPGA Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & GRound 2
23:30:00 Build a Better Game 

00:00:00 Golf Central 
01:00:00 FLASH BACK 2021 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSRound 2
02:30:00 FLASH BACK 2021 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSFinal Round
04:30:00LIVE2022 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipRound 1
07:30:00 My Roots 
08:00:00 Swing Factor 
08:30:00 Golf Today 
10:00:00LIVE2022 Liv Golf Programming OverviewRound 1
16:00:00 2022 KLPGA The 22st Hite Jinro Championship ChampionshipRound 1
19:00:00 Golf Central 
20:00:00 Breaking Series 
20:30:00 2022 LPGA Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & GFinal Round
23:30:00 Top Instructors 

00:00:00 Golf Central 
01:00:00LIVE2022 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSRound 1
02:30:00 Golf Fix 
04:30:00LIVE2022 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipRound 2
07:30:00 Golf Fitness for Everyone 
08:00:00 Build a Better Game 
08:30:00 Breaking Series 
09:00:00 Golf Central 
10:00:00LIVE2022 Liv Golf Programming OverviewRound 2
16:00:00 2022 KLPGA The 22st Hite Jinro Championship ChampionshipRound 3
19:00:00 Golf Central 
20:00:00 2022 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSRound 1
20:30:00 The Golf Fix 
23:30:00 Top Instructors 

00:00:00 Golf Central 
01:00:00LIVE2022 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSFinal Round
04:00:00 Golf Fix 
04:30:00LIVE2022 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipFinal Round
07:30:00 The Swing Gym with Don Saladino 
08:00:00 Golf Central 
09:00:00 Shop Dee Dee 
09:15:00 Swing Factor 
09:45:00 2022 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSFinal Round
12:45:00 Shop Dee Dee 
13:00:00 2022 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipRound 1
16:00:00 2022 LPGA Tour LPGA Mediheal ChampionshipRound 2
19:00:00 Golf Central 
20:00:00 Swing Factor 
20:30:00 2022 Champions Tour Constellation FURYK & FRIENDSFinal Round
23:30:00 Golf Fix 

0:00:00LIVE2022 LPGA Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & GFinal Round
2:00:00LIVE2022 Champion Tour PURE Insurance ChampionshipFinal Round
8:00:00 2022 LPGA Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & GFinal Round
11:00:00 2022 Champion Tour PURE Insurance ChampionshipRound 1
13:00:00 2022 Champion Tour PURE Insurance ChampionshipRound 2
16:15:00 2022 Champion Tour PURE Insurance ChampionshipFinal Round
20:45:00 Golf Fix 
21:15:00 Live From the Presidents Cup 
22:15:00 Swing Factor 
22:45:00 Shop Dee Dee 
23:00:00 2022 Champion Tour PURE Insurance ChampionshipFinal Round

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00