ตามติดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกรายการกอล์ฟ

TV SCHEDULE

00:00:00 School of Golf    
00:30:00 Golf Central    
02:00:00 Golf Road Trippin    
02:30:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Round 2   
05:00:00LIVE2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Final Round    
08:00:00 Golf Fix    
08:30:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Invited Celebrity Classic           
09:30:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Final Round   
12:00:00 Shop Dee Dee 
12:15:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Final Round   
14:45:00 The Conor Moore Show    
15:45:00 Shop Dee Dee 
16:00:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Final Round  
18:30:00 Golf Central    
20:00:00 Swing Factor   
20:30:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Final Round   
23:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Sanford International     

00:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Insperity Invitational            
01:00:00 Shop Dee Dee 
01:15:00 Best Lessons    
01:45:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Final Round    
04:15:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 1    
06:45:00 Swing Factor   
07:15:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Kroger Queen City Championship presented by P&G        Round 2
09:45:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Kroger Queen City Championship presented by P&G Round 3      
12:15:00 2023  PGA Tour Valspar Championship Round 1          
16:00:00 Live From the Ryder Cup    
17:30:00 The Conor Moore Show    
18:30:00 Build a Better Game   
19:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Insperity Invitational    
20:00:00 Golf Fix    
20:30:00 FLASH BACK 2021 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 2    
23:00:00 Live From the Ryder Cup    

00:00:00 Live From the Ryder Cup    
00:30:00 Shop Dee Dee 
00:45:00 Swing Expedition    
01:15:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Round 1    
04:15:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 2   
06:45:00 Golf Fix    
07:15:00 School of Golf    
07:45:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Kroger Queen City Championship presented by P&G   Final Round         
10:45:00 The Conor Moore Show    
11:45:00 Shop Dee Dee 
12:00:00 2023  PGA Tour Valspar Championship Round 2                      
16:00:00 Live From the Ryder Cup     
17:30:00 Swing Expedition     
18:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour PURE Insurance Championship             
19:00:00 Club House    
20:00:00 GOLF Films : Shane Lowry - Open  
21:00:00 FLASH BACK 2021 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   

00:00:00 Live From the Ryder Cup   
01:30:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Round 2   
04:15:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Round 3   
06:45:00 GOLF Films : Shane Lowry - Open    
07:45:00 FLASH BACK 2022 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round  2   
10:15:00 Club House    
11:15:00 2023  PGA Tour Valspar Championship Round 3             
16:00:00 Live From the Ryder Cup    
17:30:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Kroger Queen City Championship presented by P&G Round 3           
20:00:00 FLASH BACK 2022 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round  2    
22:30:00 Swing Expedition    
23:00:00 Live From the Ryder Cup    

00:00:00 Live From the Ryder Cup    
00:30:00 Build a Better Game    
01:00:00 Special Events 2023 Fold of Honor Collegiate Final Round   
04:15:00 2023 Korn Ferry Tour Nationwide Children's Hospital Championship Final Round   
06:45:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour PURE Insurance Championship     
07:45:00 FLASH BACK 2022 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   
10:30:00 Shop Dee Dee 
10:45:00 2023  PGA Tour Valspar Championship Final Round           
15:30:00 Golf Fix    
16:00:00 Live From the Ryder Cup    
17:00:00 FLASH BACK 2023 LPGA Tour Kroger Queen City Championship presented by P&G Final Round      
20:00:00 FLASH BACK 2022 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   
22:45:00 Shop Dee Dee 
23:00:00 Live From the Ryder Cup    

00:00:00 The Conor Moore Show    
01:00:00LIVE2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 1   
04:00:00 Club House   
05:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Insperity Invitational        
06:00:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 1   
08:30:00 Shop Dee Dee 
08:45:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Round 2   
11:15:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 1   
13:45:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Mitsubishi Electric Classic                     
14:45:00 Swing Factor   
15:15:00 Shop Dee Dee 
15:30:00 Live From the Ryder Cup    
16:30:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 1   
19:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Regions Tradition   
20:00:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 1   
22:30:00 Driven     
23:00:00 Live From the Ryder Cup    

00:00:00 The Conor Moore Show    
01:00:00LIVE2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 2   
04:00:00 Golf Advisor Round Trip    
04:30:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Mitsubishi Electric Classic                  
05:30:00 Swing Expedition     
06:00:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 2   
08:30:00 Shop Dee Dee 
08:45:00 2023 Champions Tour PURE Insurance Championship Final Round   
11:15:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 2   
13:45:00 GOLF Films : Shane  Lowry - Open    
14:45:00 Best Lessons     
15:15:00 Shop Dee Dee 
15:30:00 Live From the Ryder Cup    
16:30:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 2   
19:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Principal Charity Classic      
20:00:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Round 2   
22:30:00 Driven     
23:00:00 Live From the Ryder Cup   

00:00:00 The Conor Moore Show    
01:00:00 GOLF Films : Peter the Great: The Life and Times of Peter Alliss    
02:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour Regions Tradition     
03:00:00LIVE2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   
06:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour American Family Insurance Championship        
07:00:00 Driven     
07:30:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   
10:00:00 Best Lessons     
10:30:00 Shop Dee Dee 
10:45:00 School of Golf    
11:15:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   
13:45:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour PURE Insurance Championship     
14:45:00 Golf Advisor Round Trip     
15:15:00 Shop Dee Dee 
15:30:00 Live From the Ryder Cup    
16:30:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   
19:00:00 2023 HIGHLIGHT Champions Tour ASCENSION CHARITY CLASSIC   
20:00:00 Swing Factor   
20:30:00 2023 LPGA Tour Walmart NW Arkansas Championship Presented by P & G Final Round   
23:00:00 Live From the Ryder Cup    

   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00