คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน Long Drive Championship 2022

 

  1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  3. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชายเท่านั้น
  4. นักกอล์ฟสมัครเล่นไม่ประสงค์รับรางวัลเงินสดเพื่อคงสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นไว้ (กฎข้อ 3-1a (คำตัดสิน 3-1a/1)) ให้กรอกบนในสมัครแข่งขันในช่องไม่รับเงินรางวัล
  5. วันและเวลาในรอบคัดเลือก
  • รอติดตาม จ.เชียงใหม่ (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)
  • รอติดตาม กรุงเทพมหานคร รอบคัดเลือกภาคกลาง)
  • รอติดตาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนาม Black Mountain Golf Club (รอบชิงชนะเลิศ)
   ► LIVE 15.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 16.09.22 13.00-16.00
   ► LIVE 17.09.22 12.00-15.00
   ► LIVE 18.09.22 11.00-14.00

GCT HD+

   ► TAPE DELAY 17.09.22 08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 18.09.22
08.30-10.30
   ► TAPE DELAY 19.09.22
08.30-10.30
 

GCT HD+

  ► LIVE 16.09.22 02.00-05.00
  ► LIVE 17.09.22 02.00-05.00
   ► LIVE 18.09.22
02.00-05.00
   ► LIVE 19.09.22 02.00-05.00

GCT HD

   ► LIVE 16.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 17.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 18.09.22 05.00-08.00
   ► LIVE 19.09.22 05.00-08.00